Само онзи, който не е преминал през тайнствения мост, наречен Езикова, който свързва съдбите на хиляди изкачили хълма на дръзновението, само той не знае какво е да оставиш частица от себе си по изядените стъпала. За да има къде да стъпват тези след теб. Свързани. Завинаги.

Leave a comment