Има едно усещане, уникално по род и природа. Усещане, което спохожда не един, двама или стотина. То е като епидемия, но на щастие. И то не е моментно, нито еднодневно. Цял един месец хората подаряват щастие на тези, които обичат, без да искат нещо в замяна.
Несравним е коледният дух. Несравнима е обичта между хората.
Благодарен съм, че имам професията си на фотограф. Че имам възможността да снимам щастието на хората. През месец Декември в студио “Churkov Home” се снима само щастие. Като на семейство Петкови. И на много други…

За резервации:  Контакти

Leave a comment